Verwijzers
 
 


Voor de artsen/specialisten

Uw cliënten zijn van harte welkom.

Naar aanleiding van uw verwijzing, zullen wij met uw goedvinden, tweemaal rapporteren aan u. De eerste rapportage sturen wij na het eerste en soms na het tweede of zelfs derde consult. Tenslotte sturen wij na het laatste consult nog een eindrapportage. Op uw verzoek of bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijziging in het behandelplan, kan er een tussentijdse rapportage worden opgesteld. Wilt u meer informatie dan kunt u mij telefonisch bereiken op 0566-653388 of via e-mail: info@creatiefgezond.nl

De verwijsbrief
Voor doorverwijzing kunt u gebruik maken van onderstaand verwijsformulier. Mocht u het prettiger vinden om met een verwijsblok te werken, dan horen wij dat graag. Dit kan telefonisch via 0566-653388 of via e-mail info@creatiefgezond.nl 
Klik hier om het verwijsformulier down te loaden.

De artsenwijzer
De artsenwijzer geeft aan bij welke ziekten een dieetadvies van speciaal belang is. Het informeert u ook over het juiste moment van verwijzen naar een dietist, welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de dieetkenmerken en de behandeltijd. Mocht u de artsenwijzer willen raadplegen, klik dan op deze link: www.artsenwijzer.info.

Kwaliteitsregister
Als diëtist zijn wij opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici, dit betekent dat wij een ruime werkervaring hebben, voldoende doen aan deskundigheidsbevordering en werken volgens de landelijke dieetrichtlijnen. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en van de Vereniging Sport-diëtetiek.

Wachttijd
Ons streven is om binnen twee weken het eerste consult te verzorgen. Daarmee willen wij  de wachttijd zo kort mogelijk houden.

Informatiemateriaal
Mocht u geïnteresseerd zijn in informatiemateriaal van mijn praktijk, laat u ons dat dan even weten. Wij brengen het graag bij u en uw collegae verwijzers langs en wellicht kunnen er een aantal in uw wachtkamer worden neergelegd.

Contact
Voor behoefte aan overleg of een nadere kennismaking kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0566-653388 of via de e-mail info@creatiefgezond.nl