Spreekuurlocaties
 
 


SPREEKUUR LOCATIES


Steenwijk, 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land,
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk  

Oldemarkt,
Dienstencentrum
De Weeren 3
8375 CG Oldemarkt

Leeuwarden,
Synaeda            
Psychomedisch Centrum Leeuwarden
Fonteinland 9
8913 CZ Leeuwarden

Mantgum,
Paramedisch centrum Jelle Sybesma
Seerp van Galemawei 10
9022 AD Mantgum

Nes (Boarnsterhim),
diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus
tevens het correspondentieadres,
De Opstekker 3
8494 PA Nes