Tips
 
 


Een paar goeie tips:  
Huisbezoeken zijn mogelijk, wanneer het voor u niet mogelijk is om de praktijk te bezoeken. Dit moet wel aangegeven zijn op uw verwijsbrief door uw arts. Ook is het verstandig om het vooraf aan te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u er prijs opstellen dat wij samenwerken met een andere paramedicus of specialist waarbij u in behandeling bent, dan doen wij dat graag.

Prate jo Frysk, dan doch ik graach mei jo mei.

Zou u voor het eerste consult mee willen nemen:
- uw pasje van de zorgverzekeraar
- uw identiteitskaart of uw rijbewijs
- verwijsbrief van de arts