Disclaimer
 
 


Uitsluiting van aansprakelijkheid, auteurs- en merkrecht:

Bij het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat de op deze website gepresenteerde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. De informatie (inclusief alle afbeeldingen) en/of programmatuur op deze website is aan verandering onderhevig. De informatie en/of programmatuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling en/of enige kennisgeving.

Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de informatie te kunnen raadplegen.

Verwijzingen of verbindingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die niet eigendom zijn van Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus en zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de op deze website opgenomen informatie en/of programmatuur mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, voor commercieel en/of zakelijk gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus. De op deze website vermelde product- merknamen zijn en blijven van de geregistreerde eigenaren.

Voor gebruik van afbeeldingen kunt u contact opnemen Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus, www. creatiefgezond.nl.

Links naar derden
Op deze website zijn links opgenomen naar informatiebronnen die niet door mij worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Links naar mijn site
Linken naar de website van Diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus is toegestaan, mits mijn naam goed wordt gebruikt.