Voorwaarden
 
 


Voor de diëtistenpraktijk Tsjollyn Kuperus gelden algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

De leveringsvoorwaarden worden bij ieder eerste consult meegegeven aan de client en met de vraag of zij dit formulier bij het volgende consult ondertekend willen inleveren. U kunt hier ook  de leveringsvoorwaarden downloaden en wanneer u er akkoord gaat, ondertekend meenemen naar het spreekuur.

Let op: momenteel wordt er gewerkt aan de inhoud van de voorwaarden aangezien er veel verandering is voor 2012.