Privacy
 
 


 

 

Uw persoonlijke gegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

 

Als diëtist benik gebonden aan - en ik houd mij er graag aan- het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Dit betekent dat uw privacy gerespecteerd wordt. Dat het besprokene vertrouwelijk wordt behandeld en dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming wij zonodig informatie aan derden geven, zoals uw partner, familie of vrienden.